• ประเภทร้านค้า สินค้า หรือบริการ ใดบ้างที่ไม่อนุญาตให้ใช้ Rabbit LINE Pay

  1. ยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และสินค้าหรือที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
  2. ธุรกิจขายตรง ธุรกิจโครงข่าย แชร์ลูกโซ่
  3. สินค้าประเภท อัญมณี ทองคำ
  4. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนา ดวง วัตถุมงคล ฯลฯ
  5. สินค้ามือสอง สินค้าฝากขาย
  6. สิ่งมีชีวิต สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์สงวน
  7. สินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
  8. สินค้าที่เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าโดยไม่มีการสำรองสินค้าที่ร้าน หรือนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีผลต่อราคาจากค่าเงินผันผวน
  9. ยาหรืออาหารเสริม ที่ไม่มีใบรับรองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)
  10. ยาหรืออาหารเสริมที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ
  11. ธุรกิจที่พักโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
  12. ธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  13. สถานรักษาโรค,​เสริมความงาม ที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
  14. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อร่างกายด้านสุขภาพ, ความสวยงาม ที่ไม่มีใบรับรองจากผู้ผลิต หรือ สถาบันทางการแพทย์
  15. เคเบิ้ล หรือกล่องสัญญาณดาวเทียม จำพวก กล่อง Sky Box, Dream Box, Open Box, HD Vision
  16. ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stemcell ทุกชนิด
  17. ธุรกิจประเภท Bitcoins
  18. ธุรกิจประเภทประมูลบางประเภท

  ** เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามดุลพินิจที่บริษัทฯกำหนด

 • ระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบ และอนุมัติการสมัคร

  ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติการสมัครของร้านค้า ประมาณ 5 วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน)

 • มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกหรือไม่

  บริษัทฯไม่มีนโยบายเก็บค่าสมัครสมาชิกร้านค้า Rabbit LINE Pay
  บริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการจากยอดขายเท่านั้น

 • ถ้าร้านค้าไม่มีเว็บไซต์ สามารถใช้บริการ Rabbit LINE Pay ได้หรือไม่ และมีช่องทางอื่นไหม

  ในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ E-Commerce ไม่มีเว็บไซต์สำหรับซื้อขายสินค้า แต่เป็นร้านค้าที่มีหน้าร้าน

  ทางเรามีช่องทางการรับชำระเงินอีก 2 ประเภท ดังนี้

  1. Off-line สำหรับร้านค้าที่มีเครื่อง POS ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้
  ตัวอย่าง: https://youtu.be/vlAZo_PjVUk

  2. WebPOS สำหรับร้านค้าที่มีอุปกรณ์ประเภท Smart Phone, Tablet ในการรับชำระเงิน
  ตัวอย่าง: https://youtu.be/txehZM573hE

 • ร้านค้าสามารถส่งเอกสารในการสมัครผ่านช่องทางใดได้บ้าง

  ร้านค้าสามารถส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง https://pay.line.me/th/apply/intro

 • ร้านค้าสามารถสมัครเป็นร้านค้า Rabbit LINE Pay ได้มากกว่า 1 ที่อยู่หรือไม่

  สามารถทำได้ แต่ต้องส่งเอกสารในการสมัครแยกตามแต่ละที่อยู่ เพื่อจะได้รับ Merchant ID ตามที่อยู่ที่ต่างกัน

 • กระบวนการตรวจสอบการสมัครของร้านค้า Rabbit LINE Pay คืออะไร

  กระบวนการตรวจสอบ คือ การพิสูจน์ว่าร้านค้าที่สมัคร Rabbit LINE Pay มีสถานที่ประกอบกิจการอยู่จริง ประกอบธุรกิจจริง และประกอบกิจการถูกต้องโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯใช้วิธีการตรวจสอบ และการอนุมัติร้านค้าตามมาตรฐานสากล

 • ร้านค้าประเภทผู้ประกอบการรายย่อย (SME) หรือ บุคคลธรรมดา สามารถสมัครเป็นร้านค้า Rabbit LINE Pay ได้หรือไม่

  Rabbit LINE Pay เปิดโอกาสให้ร้านค้าประเภท นิตติบุคคลรายใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ บุคคลธรรมดา ที่ผ่านการตรวจสอบ เข้าร่วมเป็นร้านค้าสมาชิก Rabbit LINE Pay

 • เงื่อนไขในการสรุปบัญชีและค่าธรรมเนียมคืออะไร

  การสรุปบัญชี คือ การสรุปยอดขายที่ร้านค้าได้ทำการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า Rabbit LINE Pay ผ่านระบบ Rabbit LINE Pay
  ค่าธรรมเนียม คือ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Rabbit LINE Pay ที่บริษัทฯจะคิดจากยอดชำระสินค้าผ่าน Rabbit LINE Pay

 • กระบวนการออกเอกสารใบเสร็จหักค่าธรรมเนียม และเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับยื่นภาษี) เป็นอย่างไร

  บริษัทฯจะจัดส่งใบเสร็จให้เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งร้านค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Merchant Center >> การฝากเงิน/การชำระเงิน >> รายการชำระเงิน
  ทั้งนี้ร้านค้าสามารถเข้าสู่ Merchant Center ได้ด้วยบัญชีและรหัสผ่านที่บริษัทฯทำการส่งให้หลังจากได้รับการอนุมัติให้เป็นร้านค้า Rabbit LINE Pay

  ร้านค้าจะต้องส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ Rabbit LINE Pay ภายในสัปดาห์แรกของเดือน

 • 1
 • /2