สมัครใช้ LINE Pay

ลงทะเบียนบัญชีใหม่และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

หลังจากที่คุณยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการลงทะเบียนก็จะเสร็จสมบูรณ์!

ใช้ LINE Pay ได้หลายที่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

วิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดกระเป๋าเงิน
LINE Pay

วิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดกระเป๋าเงิน LINE Pay

ขั้นตอนที่ 1
กด “เริ่มใช้ LINE Pay” ในแถบเมนู Wallet
ขัขั้นตอนที่ 2
ใส่ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 3
ถ่ายรูปใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่ 4
ระบุข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่ 5
การยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์ และกระเป๋าเงินพร้อม
ใช้งาน