สมัครใช้ Rabbit LINE Pay

ลงทะเบียนบัญชีใหม่และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

หลังจากที่คุณยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการลงทะเบียนก็จะเสร็จสมบูรณ์!

ใช้ Rabbit LINE Pay ได้หลายที่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้ Rabbit LINE Pay ได้หลังจากผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว คุณสามารถเติมเงินเข้ายอดคงเหลือหรือจะผูกกับบัตรเดบิตเพื่อให้ใช้งานอย่างสะดวกผ่าน Rabbit LINE Pay ก็ได้

ขั้นตอนที่ 1

เลือกปุ่ม "เริ่มใช้ Rabbit LINE Pay" ด้านบนแท็บ "Wallet"

ขั้นตอนที่ 2

ยืนยันตัวตนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว!

ทำไมคุณจึงต้องยืนยันตัวตน

จะต้องมีการยืนยันตัวตนของคุณเพื่อผูกเข้ากับบัญชี Rabbit LINE Pay ของคุณ

การยืนยันบัตรประจำตัวประชาชน

คุณสามารถยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้ด้วย

ยืนยันใบหน้าและบัตรประจำตัวประชาชน

ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนและใบหน้าคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

ทำไมคุณจึงต้องยืนยันตัวตน

จะต้องมีการยืนยันตัวตนของคุณเพื่อผูกเข้ากับบัญชี LINE Pay ของคุณ

การยืนยันบัตรประจำตัวประชาชน

คุณสามารถยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้ด้วย

ขั้นตอนที่ 1
ใส่ข้อมูลส่วนตัว
ขัขั้นตอนที่ 2
ใส่หมายเลขเลเซอร์ที่อยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 3
อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์พร้อมๆ กัน

ยืนยันใบหน้าและบัตรประจำตัวประชาชน

ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนและใบหน้าคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

ขั้นตอนที่ 1
ใส่ข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 2
เลือกอีกวิธี
ขั้นตอนที่ 3
อัพโหลดรูปบัตรประจำตัวประชาชนและรูปที่คุณกำลังถือบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่าคุณได้รับการลงทะเบียนตามขั้นตอนพิจารณาหลังจากการยืนยันตัวตนแล้วหรือไม่