ช่วยเหลือ

LINE Pay ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เพื่อให้คุณสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุด

ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค

สอบถามด้านเทคนิคกับชุมชนนักพัฒนา
เพื่อใช้งาน LINE Pay

ไปที่ชุมชน