LINE Pay ทำให้การโอนเงินไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป!

การโอนเงินผ่าน LINE Pay แบบไหนก็ทำได้!

โอนเงินง่าย! ไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขบัญชี

ขอให้โอนเงิน

เลือกเพื่อน ใส่ยอดเงิน ส่งข้อความ ก็เรียบร้อยแล้ว!

* เพื่อนที่ได้รับคำขอสามารถโอนเงินได้อย่างสะดวกด้วยการแตะข้อความนั้น

โอนเงินให้เพื่อน

เลือกเพื่อนที่คุณต้องการโอนเงินให้หรือโอนเงินให้ทันทีในห้องแชทแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

ชำระร่วมกัน

หารยอดและต่างฝ่ายต่างก็โอนเงินให้เพื่อนได้สูงสุดเท่ากับจำนวนคนที่หาร