ได้ลูกค้ามากขึ้นด้วยการสมัครเป็นร้านค้า Rabbit LINE Pay!

โปรดส่งใบสมัครทางเว็บไซต์โดยตรง
โปรดให้รายละเอียดของคุณไว้หากต้องการให้พนักงานขายเข้าไปพบ
พนักงานขายจะเข้าไปพบและช่วยคุณกรอกใบสมัคร

ดูรายละเอียดกระบวนการสมัครเป็นร้านค้า!

สมัครผ่านทางเว็บไซต์โดยตรง

01. กรอกใบสมัครแล้วยื่นเอกสาร

คลิก [สมัคร] บนเว็บไซต์แ ล้วใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ คุณอาจจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

02. การพิจารณาร้านค้า

จะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่ยื่น คุณอาจจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาของคุณได้หลังจากเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์แล้ว

03. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าจะสามารถใช้บริการชำระเงิน
Rabbit LINE Pay ได้หลังจากที่ใบสมัครของร้านค้าผ่านการอนุมัติแล้ว

*คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนผนวกรวมเพิ่มเติม หากใช้บริการชำระเงินของ ร้านค้าออนไลน์หรือบริการชำระเงินของภายนอก

ลงทะเบียนกับพนักงานขายที่มาเข้าพบ

01. ให้รายละเอียดติดต่อเอาไว้

คลิก "ให้รายละเอียดติดต่อเอาไว้" และกรอกข้อมูลลงในช่องที่จำเป็น

02. พนักงานขายเข้าเยี่ยมชม

พนักงานขายจะตรวจสอบและติดต่อคุณก่อนเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ

03. เปิดใช้งานบริการ

พนักงานขายจะเข้าไปพบคุณเพื่อช่วยคุณกรอกใบสมัคร รับเอกสารที่จำเป็น และพิจารณาใบสมัครของคุณ คุณสามารถเริ่มใช้บริการชำระเงิน Rabbit LINE Pay ได้ทันทีในวันเดียวกันกับวันที่ขั้นตอนการพิจารณาเสร็จสมบูรณ์

คุณต้องการความช่วยเหลือในการสมัครเป็นร้านค้าหรือไม่

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ / รูปแบบชื่อนี้ไม่ถูกต้อง

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ

โปรดเลือกหมวดหมู่

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ

โปรดเลือกหมวดหมู่

กรุณากรอกข้อมูลตามตัวอักษรที่แสดงในภาพ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE

กรุณากรอกข้อมูลตามตัวอักษรที่แสดงในภาพ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง