ได้ลูกค้ามากขึ้น
ด้วยการสมัครเป็นร้านค้า LINE Pay

โปรดส่งใบสมัครทางเว็บไซต์โดยตรง
กรณีมีข้อสงสัยโปรดให้รายละเอียดของคุณไว้
หากต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของเรา

ขั้นตอนการสมัครเป็นร้านค้า!

สมัครผ่านทางเว็บไซต์โดยตรง

01. กรอกใบสมัครแล้วยื่นเอกสาร

คลิก [สมัคร] บนเว็บไซต์แ ล้วใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ คุณอาจจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

02. การพิจารณาร้านค้า

จะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่ยื่น คุณอาจจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาของคุณได้หลังจากเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์แล้ว

03.ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าจะสามารถใช้บริการชำระเงิน
ผ่าน LINE Pay ได้
หลังจากที่ใบสมัครผ่านการอนุมัติแล้ว

*คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนผนวกรวมเพิ่มเติม หากใช้บริการชำระเงินของ ร้านค้าออนไลน์หรือบริการชำระเงินของภายนอก

ในกรณีที่มีข้อสงสัยขั้นตอนการสมัคร

01.กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอก "แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
การสมัครเป็นร้านค้า" ด้านล่าง

02.เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อกลับ
ทางโทรศัพท์เพื่อให้ความช่วยเหลือ

03.เปิดใช้งานบริการ

เมื่อร้านค้าทำการกรอกใบสมัคร
พร้อมส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดทางเว็บไซต์แล้ว
บริการชำระเงิน LINE Pay จะใช้งานได้
หลังจากที่ใบสมัครผ่านการอนุมัติ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการสมัครเป็นร้านค้าหรือไม่

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ / รูปแบบชื่อนี้ไม่ถูกต้อง

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ

โปรดเลือกหมวดหมู่

ใส่ข้อมูลลงในช่องที่ต้องระบุ

โปรดเลือกหมวดหมู่

กรุณากรอกข้อมูลตามตัวอักษรที่แสดงในภาพ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE

กรุณากรอกข้อมูลตามตัวอักษรที่แสดงในภาพ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง