LINE POINTS ยิ่งสะสมเยอะ ยิ่งได้เยอะ

ใช้เป็นส่วนลด เมื่อชำระเงินผ่าน LINE Pay

1 พอยท์ = 1 บาท

สะสมพอยท์และเช็คประวัติได้ที่เมนู "LINE POINTS" ในแถบเมนู Wallet

ร้านค้าที่รับชำระผ่าน LINE Pay

ใช้ LINE POINTS ได้ที่ร้านมากกว่า 300,000+ ร้านค้า

ใช้จ่ายสะดวกและปลอดภัย

สแกนรหัสของฉัน

แสดงรหัสของฉันให้กับพนักงานของร้านค้า จากนั้นก็สแกนเพื่อชำระเงินให้เรียบร้อย

สแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้า

คุณสามารถชำระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้าได้โดยตรง

ชำระเงินออนไลน์

สามารถชำระเงินผ่าน LINE Pay ที่ร้านค้าออนไลน์ได้

เลือก LINE Pay เป็นวิธีการชำระเงิน

เปิด LINE Pay บนแอปฯ LINE เพื่อชำระเงินให้เสร็จสิ้น