บริการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนที่แสนสะดวกสำหรับร้านค้า

บริการชำระเงินผ่าน
สมาร์ทโฟนที่สแกน
สะดวกสำหรับร้านค้า

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที่ร้านค้าจะได้รับหากสมัครเป็นร้านค้ากับ LINE Pay

ดูเพิ่มเติม

บริการชำระเงินต่างๆ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการรับชำระเงิน
LINE Pay ซึ่งเป็นบริการที่ร้านค้าสามารถใช้
กับธุรกิจทุกขนาด และทุกประเภท

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ LINE Pay
ซึ่งเป็นบริการชำระเงินที่คุณสามารถใช้กับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด

ดูเพิ่มเติม

สมัครเป็นร้านค้า
ได้ง่าย !

กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ทั้งพีซีหรือโทรศัพท์มือถือ หากร้านค้ามีข้อมูลอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

ดูเพิ่มเติม