• LINE Pay คืออะไร

  LINE Pay เป็นบริการช่องทางการชำระเงิน (Mobile Payment) รูปแบบใหม่ที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับ LINE User เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานของ LINE ได้ทำการชำระเงินทั้งทาง ONLINE และ OFFLINE ได้สะดวกยิ่งขึ้น บริการของ LINE Pay มีด้วยกัน 4 ประเภท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


  Online 
  คือ การเปิดช่องทางการชำระเงิน LINE Pay บน website

  webPOS
   คือ Solution ที่ไม่ต้องทำการเชื่อมต่อระบบ สมัครเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้เลย คล้ายกับเครื่องรูดบัตรหน้าร้านหรือหากมีลูกค้าสั่งสินค้าผ่านทาง Chat ไม่ว่าจะเป็น LINE@ หรือช่องทาง Chat อื่นๆ ก็สามารถใช้ webPOS ส่ง payment link ให้ลูกค้ากดชำระเงินผ่าน LINE Pay ได้

  Offline
   คือ การเชื่อมต่อ API ของ Rabbit LINE Pay และ POS หน้าร้านค้า 

  นอกจากนี้เรายังทำในส่วน Co-Marketing Campaign ให้กับ Selected Partner ของเรา และมีแผนการส่งเสริมการตลาดมีทั้งการทำ Exclusive Promotion ร่วมกันเพื่อโพสต์ผ่านทาง LINE Pay Official Account ที่มีคนตามเกือบ 27 ล้านคน 

   

  QR Code คือ การชำระผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ลูกค้าสแกนเพื่อชำระสินค้าและบริการของร้านค้าผ่าน LINE Pay โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม


  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/bGHt1Iv77_M?list=PLZ5hyKIyVvohvAXcJTZ5LKYRVEICdl63u

 • ประเภทร้านค้า สินค้า หรือบริการ ใดบ้างที่ไม่อนุญาตให้ใช้ LINE Pay

  1. ยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และสินค้าหรือที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
  2. ธุรกิจขายตรง ธุรกิจโครงข่าย แชร์ลูกโซ่
  3. สินค้าประเภท อัญมณี ทองคำ
  4. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนา ดวง วัตถุมงคล ฯลฯ
  5. สินค้ามือสอง สินค้าฝากขาย
  6. สิ่งมีชีวิต สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์สงวน
  7. สินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
  8. สินค้าที่เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าโดยไม่มีการสำรองสินค้าที่ร้าน หรือนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีผลต่อราคาจากค่าเงินผันผวน
  9. ยาหรืออาหารเสริม ที่ไม่มีใบรับรองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)
  10. ยาหรืออาหารเสริมที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ
  11. ธุรกิจที่พักโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
  12. ธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  13. สถานรักษาโรค,​เสริมความงาม ที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
  14. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อร่างกายด้านสุขภาพ, ความสวยงาม ที่ไม่มีใบรับรองจากผู้ผลิต หรือ สถาบันทางการแพทย์
  15. เคเบิ้ล หรือกล่องสัญญาณดาวเทียม จำพวก กล่อง Sky Box, Dream Box, Open Box, HD Vision
  16. ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stemcell ทุกชนิด
  17. ธุรกิจประเภท Bitcoins และ ธุรกิจการลงทุนทุกประเภท
  18. ธุรกิจประเภทประมูลบางประเภท

  ** เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามดุลพินิจที่บริษัทฯกำหนด

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครร้านค้า LINE Pay มีอะไรบ้าง

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังต่อไปนี้
   

  กรณีนิติบุคคล 
  o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
  o สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) 
  o กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ 
  o สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท)

  o สำเนาเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  o สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)


  กรณีบุคคลธรรมดา
  o สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)
  o สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
  o สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ)
  o สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)

  o ภาพถ่ายเจ้าของกิจการคู่กับบัตรประชาชน (ภาพถ่าย selfie )


  หมายเหตุ และข้อควรระวัง:

  1) สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องชัดเจนไม่ดำมืด เป็นเงา หรือจาง จนไม่สามารถอ่าน หรือตรวจสอบได้

  2) สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการร้านค้า โดยการเซ็นรับรองเอกสารต้องเซ็นด้วยปากกาหมึกธรรมดาเส้นปกติ (หลีกเลี่ยงการใช้ปากกาเส้นหนาทึบ) และไม่ทับตัวเลข หรือตัวหนังสือทำให้ไม่สามารถอ่านได้

  3) ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

 • สัญลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถใช้งานได้ในการระบุข้อมูลชื่อของร้านค้า (Brand name)

  เรียน เจ้าหน้าที่ร้านค้า


  ในขั้นตอนการสมัครร้านค้า การระบุชื่อร้านค้า(Brand name) ทางเราได้มีการกำหนดตัวสัญลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถใช้งานได้ โปรดทำการแก้ไขหากพบว่าท่านมีการใช้งานตัวสัญลักษณ์เหล่านี้


  1.ตัวละคร Emogi

  2.สัญลักษณ์ตัวแทน หรือ สัญลักษณ์ตัวโค้ดต่างๆ

  3.ตัวสัญลักษณ์พิเศษบางตัว เช่น &,$,# และหรืออื่นๆ


  หากมีคำถามหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ dl_screen_th@linecorp.com

 • วิธีการรับเงิน สำหรับร้านค้า LINE Pay

  ทางเราจะทำการโอนเงินให้กับร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารที่ร้านค้าระบุในขั้นตอนการสมัคร ตามระยะเวลาสรุปบัญชีที่ตกลงกัน


  ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคารได้ในหน้า Merchant Center • ปรับเงื่อนไขเอกสารสำหรับการสมัครร้านค้า LINE Pay

  เรียน เจ้าหน้าที่ร้านค้า

   

  ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิท 19 ทางเราได้มีการอนุโลมในส่วนของเอกสารการสมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านค้า

   

  ขอแจ้งให้ทราบว่า ในส่วนของสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ จากเดิมที่ต้องคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ทางเราอนุโลมให้เป็น 6 เดือนค่ะ

   

  โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ ถึงปลายเดือน พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าบริษัทฯจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

   

   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  LINE Pay

 • หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Merchant Center ร้านค้าสามารถแก้ไขได้อย่างไร

  1.หากร้านค้าเข้าสู่ระบบ Merchant Center ด้วย IP ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ระบบจะเปิดหน้าเพจ (https://pay.line.me/portal/global/main)  โดยอัตโนมัติ หรือ ร้านค้าสามารถแก้ไขได้โดย เพิ่ม Global เป็น TH  (https://pay.line.me/portal/th/main)

   

  2.หากร้านค้าไม่พบ เมนู สำหรับการเข้าสู่ระบบ Merchant Center กรุณาระบุหรือใช้ URL (https://pay.line.me/login) สำหรับการเข้าสู่ระบบ Merchant Center 

 • ทำไมต้องมีกระบวนการตรวจสอบร้านค้า

  การตรวจสอบร้านค้าเป็นไปตามกฎข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับของรัฐ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของร้านค้าและลูกค้า 

 • ถ้าลืมบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร
  ร้านค้าสามารถค้นหา บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ที่ https://pay.line.me/th_TH/find
 • LINE Pay ใช้สกุลเงินใดในการรับชำระ

  LINE Pay รองรับการชำระเงินด้วย "สกุลเงินบาท" เท่านั้น