บริการรับชำระเงินผ่าน LINE Pay
สำหรับร้านค้า

เลือกสมัครบริการได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของร้านค้าคุณ
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์

คิวอาร์โค้ด (QR Code) คืออะไร?

การชำระเงินที่ให้ลูกค้าสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดของร้านค้าคุณซึ่งร้านค้าไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

*การสมัครเป็นร้าค้า LINE Pay จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาหากคุณสมบัติของร้านค้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้านค้าของคุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา

วิธีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

 • เปิดแอปฯ LINE > เลือกแถบเมนู "Wallet" > เลือก "LINE Pay" และเลือกเมนู "สแกนรหัส"

 • ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้า

 • ลูกค้าใส่จำนวนเงิน

 • หน้าจอแสดงการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

 • ร้านค้าตรวจสอบรายการชำระเงินได้ที่บัญชี "LINE Pay Merchant" ผ่าน LINE

การชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด 2 รูปแบบ

ระบุจำนวนเงินโดยร้านค้า

ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ด
ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระมาให้โดยอัตโนมัติ

ระบุจำนวนเงินโดยลูกค้า

ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ด
จากนั้นร้านค้าแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระ
ให้ลูกค้าใส่ด้วยตนเอง

webPOS คืออะไร?

ระบบชำระเงินที่ร้านค้าต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ
หลังจากนั้นระบบจะสร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่าย
ซึ่งร้านค้าสามารถใช้ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน, แทบเล็ตหรือพีซี

*การสมัครเป็นร้าค้า LINE Pay จำเป็นต้องผ่านการพิจารณา
หากคุณสมบัติของร้านค้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้านค้าของคุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา

จุดเด่นการชำระเงินผ่าน webPOS

ไม่จำเป็นต้องเช่าอุปกรณ์ POS หรือ EDC ใดๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัยผ่านทางสมาร์ทโฟน, แทบเล็ต หรือพีซี

สมัครเพื่อลงทะเบียนเป็นร้านค้า

การชำระเงินผ่าน webPOS ที่เรียบง่าย

สามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดายไม่ต้องเช่าอุปกรณ์

ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด

คุณสามารถมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้
จากการใช้เครื่องมือตัวช่วยทำการตลาด
ดิจิทัลต่างๆ ของ LINE Pay

พันธมิตรกับ LINE Pay

หลายร้านค้าต่างใช้
บริการรับชำระเงินผ่าน LINE Pay

วิธีการชำระเงินผ่าน webPOS

ร้านค้าสร้าง QR Code

 • เข้าสู่ระบบของ LINE Pay webPOS

 • ใส่จำนวนเงิน

 • สร้างคิวอาร์โค้ด

 • ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชำระเงินให้เรียบร้อย

การคืนเงิน

 • เข้าสู่ระบบ LINE Pay webPOS

 • เลือกรายการที่ต้องการคืนเงินจากเมนู "ประวัติ"

 • คืนเงินเรียบร้อยแล้ว

การชำระเงินออนไลน์คืออะไร?

ระบบการชำระเงินที่ร้านค้าเชื่อมต่อ API กับเว็บไซต์ e-Commerce ของร้านค้า
เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

*การสมัครเป็นร้าค้า LINE Pay จำเป็นต้องผ่านการพิจารณา หากคุณสมบัติของร้านค้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้านค้าของคุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา

วิธีชำระเงินออนไลน์

 • หน้าเว็บไซต์ออนไลน์ของร้านค้า

 • เลือก LINE Pay เป็นวิธีชำระเงิน

 • ใส่รหัสผ่านเพื่อชำระเงินให้เรียบร้อย

 • ลูกค้าได้รับข้อความแจ้งเตือนการชำระเงินสำเร็จผ่าน LINE Wallet

การเชื่อมต่อ API
สำหรับชำระเงินออนไลน์

หากร้านค้าสนใจเชื่อมต่อ API

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางเทคนิคและเอกสารอื่นๆ
ได้ที่เมนู "ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค" ด้านล่าง

ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (MDR)

ค่าธรรมเนียมที่ร้านค้าต้องชำระให้แก่ LINE Pay จะเกิดขึ้นเมื่อสมัครร้านค้า LINE Pay สำเร็จ และมีรายการรับชำระเงินผ่าน LINE Pay

 • คิวอาร์โค้ด

  คิวอาร์โค้ด (QR Code)
  คืออะไร?

  การชำระเงินที่ให้ลูกค้าสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดของร้านค้าคุณซึ่งร้านค้าไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

  *การสมัครเป็นร้าค้า LINE Pay จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาหากคุณสมบัติของร้านค้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้านค้าของคุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา

  วิธีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

  เปิดแอปฯ LINE > เลือกแถบเมนู "Wallet" > เลือก "LINE Pay" และเลือกเมนู "สแกนรหัส"

  ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้า

  ลูกค้าใส่จำนวนเงิน

  หน้าจอแสดงการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

  ร้านค้าตรวจสอบรายการชำระเงินได้ที่บัญชี "LINE Pay Merchant" ผ่าน LINE

  การชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด 2 รูปแบบ

  ระบุจำนวนเงินโดยร้านค้า

  ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ดระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระมาให้โดยอัตโนมัติ

  ระบุจำนวนเงินโดยลูกค้า

  ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ดจากนั้นร้านค้าแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระให้ลูกค้าใส่ด้วยตนเอง

 • webPOS

  webPOS คืออะไร?

  ระบบชำระเงินที่ร้านค้าต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระหลังจากนั้นระบบจะสร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่ายซึ่งร้านค้าสามารถใช้ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน, แทบเล็ตหรือพีซี

  *การสมัครเป็นร้าค้า LINE Pay จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาหากคุณสมบัติของร้านค้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้านค้าของคุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา

  จุดเด่นการชำระเงินผ่าน webPOS

  ไม่จำเป็นต้องเช่าอุปกรณ์ POS หรือ EDC ใดๆ ทั้งสิ้น
  ลูกค้าชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย
  และปลอดภัยผ่านทางสมาร์ทโฟน, แทบเล็ต หรือพีซี

  สมัครเพื่อลงทะเบียนเป็นร้านค้า

  การชำระเงินผ่าน webPOS ที่เรียบง่าย

  สามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายไม่ต้องเช่าอุปกรณ์

  ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด

  คุณสามารถมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้จากการใช้เครื่องมือตัวช่วยทำการตลาดดิจิทัลต่างๆ ของ LINE Pay

  พันธมิตรกับ LINE Pay

  หลายร้านค้าต่างใช้บริการรับชำระเงินผ่าน LINE Pay

  วิธีการชำระเงินผ่าน webPOS

  ร้านค้าสร้าง QR Code

  เข้าสู่ระบบของ
  LINE Pay webPOS

  ใส่จำนวนเงิน

  สร้างคิวอาร์โค้ด

  ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชำระเงินให้เรียบร้อย

  การคืนเงิน

  เข้าสู่ระบบ LINE Pay webPOS

  เลือกรายการที่ต้องการคืนเงินจากเมนู "ประวัติ"

  คืนเงินเรียบร้อยแล้ว

 • การชำระเงินออนไลน์

  การชำระเงินออนไลน์
  คืออะไร?

  ระบบการชำระเงินที่ร้านค้า
  เชื่อมต่อ API กับเว็บไซต์ e-Commerce ของร้านค้า
  เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

  *การสมัครเป็นร้าค้า LINE Pay จำเป็นต้องผ่านการพิจารณา
  หากคุณสมบัติของร้านค้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ร้านค้าของคุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา

  วิธีชำระเงินออนไลน์

  หน้าเว็บไซต์ออนไลน์ของร้านค้า

  เลือก LINE Pay เป็นวิธีชำระเงิน

  ใส่รหัสผ่านเพื่อชำระเงินให้เรียบร้อย

  ลูกค้าได้รับข้อความแจ้งเตือนการชำระเงินสำเร็จผ่าน LINE Wallet

  การเชื่อมต่อ API
  สำหรับชำระเงินออนไลน์

  หากร้านค้าสนใจเชื่อมต่อ API

  โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางเทคนิคและเอกสารอื่นๆได้ที่เมนู "ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค" ด้านล่าง

  ฝฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค

  ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (MDR)

  ค่าธรรมเนียมที่ร้านค้าต้องชำระให้แก่ LINE Pay จะเกิดขึ้นเมื่อสมัครร้านค้า LINE Pay สำเร็จ และมีรายการรับชำระเงินผ่าน LINE Pay