บริการ Rabbit LINE Pay
สำหรับร้านค้าเท่านั้น

คุณสามารถแนะนำ Rabbit LINE Pay
ให้เหมาะกับสถานการณ์และความต้องการของร้านค้า

คิวอาร์โค้ดคืออะไร

กำหนดการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ลูกค้าของคุณสแกนและชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือแนะนำแอปพลิเคชันอื่นหลังจากที่ใบสมัครของคุณผ่านการพิจารณาแล้ว คุณก็สามารถเริ่มใช้บริการได้ทันที

* เมื่อคุณสมัครเป็นร้านค้า LINE Pay คุณต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาด้วย แต่คุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา หากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา 

วิธีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

 • "Rabbit LINE Pay" > "Wallet" > "เลือกตัวอ่านโค้ด"

 • ลูกค้าที่ชำระเงินสแกนคิวอาร์โค้ด

 • ใส่จำนวนเงิน

 • หน้าจอที่ผู้ใช้ดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์

 • ตรวจสอบข้อความ AOA ที่ส่งให้แก่บัญชีร้านค้า

วิธีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

จำนวนคงที่

วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่จะได้รับหลังจากที่ เจ้าของร้านค้าใส่จำนวนเงิน

ข้อมูลที่ใส่โดยลูกค้า

ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ดจากนั้นก็ใส่ยอดเงินเพื่อดำเนินการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำธุรกรรมเงินสด

01 สแกนคิวอาร์โค้ด

สแกนคิวอาร์โค้ดในร้านค้า

ใส่จำนวนเงิน

การชำระเงินขั้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ผู้ช่วยร้านค้า พิจารณาแล้ว

02 แสดงโรหัสองฉัน

เปิดโรหัสองฉัน

แสดงแก่ผู้ร้านค้า

ชำระเงินสำเร็จ

webPOS คืออะไร

Rabbit LINE Pay web POS เป็นระบบชำระเงินที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือหรือพีซี หากคุณสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยระบบ การชำระเงินก็จะสามารถทำได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดจากแอพ LINEสามารถชำระเงินผ่านพีซี โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต พีซีได้ ไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตาม

* เมื่อคุณสมัครเป็นร้านค้า LINE Pay คุณต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาด้วย แต่คุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา หากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา 

เพิ่ม Rabbit LINE Pay webPOS!

ไม่จำเป็นต้องเช่าอุปกรณ์ POS หรือ EDC ใดๆ ทั้งสิ้นชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัยผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณ

สมัครเพื่อลงทะเบียนเป็นร้านค้า

การชำระเงินผ่าน webPOS ที่เรียบง่าย

สามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากสมาร์ทโฟนโดยตรง โดยไม่ต้องเช่าอุปกรณ์

ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด

คุณสามารถมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้จากการใช้เครื่องมือตัวช่วยทำการตลาด ดิจิทัลต่างๆ ของ Rabbit LINE Pay

พันธมิตรของ Rabbit LINE Pay

พันธมิตรหลายรายต่างก็ใช้Rabbit LINE Pay

ชำระเงินผ่าน webPOS

ร้านค้า

 • เข้าสู่ระบบของ Rabbit LINE Pay webPOS

 • ใส่จำนวนเงิน

 • สร้างคิวอาร์โค้ด

 • ชำระเงินให้เรียบร้อยด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

การคืนเงิน

 • เข้าสู่ระบบของ Rabbit LINE Pay webPOS

 • เลือกเงินที่คืนจากประวัติ

 • คืนเงินเรียบร้อยแล้ว

การชำระเงินออนไลน์คืออะไร

เพิ่มบริการชำระเงินผ่าน LINE Pay ให้แก่ร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือแอพช้อปปิ้ง คุณสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่ยุ่งยาก

* เมื่อคุณสมัครเป็นร้านค้า LINE Pay คุณต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาด้วย แต่คุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา หากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา

วิธีชำระเงินออนไลน์

 • การชำระเงินสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์

 • เลือก Rabbit LINE Pay เป็นวิธีชำระเงิน

 • ใส่รหัสผ่านเพื่อชำระเงินให้เรียบร้อย

 • ตรวจสอบข้อความ AOA ที่ส่งให้แก่บัญชีร้านค้า

ระบบชำระเงินของ Rabbit LINE Pay
จำเป็นต้องพัฒนาการเชื่อมต่อ

หากร้านค้าดำเนินกาเชื่อมต่อ

Rabbit LINE Pay ก็จะส่ง API แบบเชื่อมต่อและเอกสารด้านเทคนิคไปให้โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ทางเทคนิคและเอกสารอื่นๆ ในหน้าความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค

ค่าธรรมเนียมและค่ารักษาบัญชี

ค่าธรรมเนียมร้านค้าและค่ารักษาบัญชีจะต้องชำระให้แก่ Rabbit LINE Pay ต่างหาก หลังจากที่ได้ส่งใบสมัครเป็นร้านค้าแล้ว

 • คิวอาร์โค้ด

  คิวอาร์โค้ดคืออะไร

  กำหนดการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
  เพื่อให้ลูกค้าของคุณสแกนและชำระเงิน
  ผ่านสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือแนะนำแอปพลิเคชันอื่น
  หลังจากที่ใบสมัครของคุณผ่านการพิจารณาแล้ว
  คุณก็สามารถเริ่มใช้บริการได้ทันที

  * เมื่อคุณสมัครเป็นร้านค้า LINE Pay
  คุณต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาด้วย
  แต่คุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา
  หากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา 

  วิธีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

  "Rabbit LINE Pay" > "Wallet" >
  "เลือกตัวอ่านโค้ด"

  ลูกค้าที่ชำระเงินสแกนคิวอาร์โค้ด

  ใส่จำนวนเงิน

  หน้าจอที่ผู้ใช้ดำเนินการชำระเงินจน
  เสร็จสมบูรณ์

  ตรวจสอบข้อความ AOA
  ที่ส่งให้แก่บัญชีร้านค้า

  วิธีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

  จำนวนคงที่

  วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วย
  การสแกนคิวอาร์โค้ดที่จะได้รับหลังจากที่
  เจ้าของร้านค้าใส่จำนวนเงิน

  ข้อมูลที่ใส่โดยลูกค้า

  ลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ด
  จากนั้นก็ใส่ยอดเงินเพื่อดำเนินการชำระเงิน

  วิธีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดอย่าง
  ง่ายดาย โดยไม่ต้องทำธุรกรรมเงินสด

  01 สแกนคิวอาร์โค้ด

  สแกนคิวอาร์โค้ดในร้านค้า

  ใส่จำนวนเงิน

  การชำระเงินขั้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ผู้ ช่วยร้านค้าพิจารณาแล้ว

  02 แสดงโรหัสองฉัน

  เปิดโรหัสองฉัน

  แสดงแก่ผู้ร้านค้า

  ชำระเงินสำเร็จ

 • webPOS

  webPOS คืออะไร

  Rabbit LINE Pay web POS เป็นระบบชำระเงินที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือหรือพีซี
  หากคุณสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยระบบ การชำระเงินก็จะสามารถทำได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดจากแอพ LINE
  สามารถชำระเงินผ่านพีซี โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตพีซีได้ ไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตาม

  * เมื่อคุณสมัครเป็นร้านค้า LINE Pay คุณต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาด้วย แต่คุณอาจไม่ผ่านการพิจารณาหากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา

  เพิ่ม Rabbit LINE Pay webPOS!

  ไม่จำเป็นต้องเช่าอุปกรณ์ POS หรือ EDC ใดๆ ทั้งสิ้น
  ชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย
  และปลอดภัยผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณ

  สมัครเพื่อลงทะเบียนเป็นร้านค้า

  การชำระเงินผ่าน webPOS ที่เรียบง่าย

  สามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและง
  ่ายดายจากสมาร์ทโฟนโดยตรง โดยไม่ต้องเช่าอุปกรณ์

  ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด

  คุณสามารถมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้จากการใช้เครื่องมือตัว
  ช่วยทำการตลาดิจิทัลต่างๆ ของ Rabbit LINE Pay

  พันธมิตรของ Rabbit LINE Pay

  พันธมิตรหลายรายต่างก็ใช้ Rabbit LINE Pay

  ชำระเงินผ่าน webPOS

  ร้านค้า

  เข้าสู่ระบบของ
  Rabbit LINE Pay webPOS

  ใส่จำนวนเงิน

  สร้างคิวอาร์โค้ด

  ชำระเงินให้เรียบร้อยด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

  การคืนเงิน

  เข้าสู่ระบบของ
  Rabbit LINE Pay webPOS

  เลือกเงินที่คืนจากประวัติ

  คืนเงินเรียบร้อยแล้ว

 • การชำระเงินออนไลน์

  การชำระเงินออนไลน์
  คืออะไร

  เพิ่มบริการชำระเงินผ่าน LINE Pay
  ให้แก่ร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือแอพช้อปปิ้ง
  คุณสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่ยุ่งยาก

  * เมื่อคุณสมัครเป็นร้านค้า LINE Pay คุณต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาด้วย แต่คุณอาจไม่ผ่านการพิจารณา หากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา

  วิธีชำระเงินออนไลน์

  การชำระเงินสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์

  เลือก Rabbit LINE Pay เป็นวิธีชำระเงิน

  ใส่รหัสผ่านเพื่อชำระเงินให้เรียบร้อย

  ตรวจสอบข้อความ AOA
  ที่ส่งให้แก่บัญชีร้านค้า

  ระบบชำระเงินของ Rabbit LINE Pay จำเป็นต้องพัฒนาการเชื่อมต่อ

  หากร้านค้าดำเนินกาเชื่อมต่อ

  Rabbit LINE Pay ก็จะส่ง API แบบเชื่อมต่อและเอกสารด้านเทคนิคไปให้โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ทางเทคนิคและเอกสารอื่นๆ ในหน้าความช่วยเหลือด้านเทคนิค

  ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค

  ค่าธรรมเนียมและค่ารักษาบัญชี

  ค่าธรรมเนียมร้านค้าและค่ารักษาบัญชีจะต้องชำระให้แก่ Rabbit LINE Pay ต่างหาก
  หลังจากที่ได้ส่งใบสมัครเป็นร้านค้าแล้ว