รีเซ็ตรหัสผ่านร้านค้า

ระบบจะส่งลิงก์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังอีเมลที่คุณใส่ไว้เมื่อได้สมัครเป็นร้านค้า

ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน

โปรดส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลด้านล่างหากคุณลืม ID ร้านค้าหรืออีเมล
ส่งคำถามมายัง: : dl_lpth_operation@linecorp.com