โปรโมชัน LINE Pay

รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชันต่างๆ

อ่าน meb ฟิน x2 เมื่อชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay

อ่าน meb ฟิน x2-- รับเงินคืน 10%* รับอีก! คูปองส่วนลดรวม 40* บาท เมื่อซื้ออีบุ๊ก หรือ เติม mebcoin ที่ meb หรือ readAwrite ผ่าน Rabbit LINE Pay

📆 ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

*รับเงินคืน 10% สูงสุด 20 บาท/รายการ/บัญชี + รับไปอีก! คูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท 2 ใบ  

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay เป็นครั้งแรกในปี 2564 เท่านั้น(ลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระผ่าน Rabbit LINE Pay ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64) 

…………………….

เงื่อนไขโปรโมชัน 

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้ออีบุ๊ก หรือเติม mebcoin ที่ meb, The1Book หรือ readAwrite และชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay เป็นครั้งแรกในปี 2564 เท่านั้น (ลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระผ่าน Rabbit LINE Pay ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64)

2. รับเงินคืน 10% สูงสุด 20 บาท และรับเพิ่มคูปองส่วนลด มูลค่ารวม 40 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อชำระผ่าน Rabbit LINE Pay ใน 2 เดือนถัดไป

  • รับเงินคืน 10% โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำในการซื้อ และรับเงินคืนสูงสุด 20 บาต่อรายการ ต่อบัญชี Rabbit LINE Pay สำหรับรายการสั่งซื้อแรกเท่านั้น
  • รับคูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท จำนวน 2 ใบ โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำในการใช้ และแบ่งคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 ใบ และสำหรับใช้ในเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 ใบ
  • คูปองส่วนลดจะได้รับทุกวันศุกร์ทำการของสัปดาห์ถัดไป หลังจากทำรายการสำเร็จและถูกต้องตามเงื่อนไข โดยจะได้รับคูปองส่วนลดผ่าน LINE Official Account ของ Rabbit LINE Pay

3. จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชี Rabbit LINE Pay ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

4. จำกัดจำนวนสิทธิ์ 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

5. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

6. ลูกค้าจะต้องมีบัญชี Rabbit LINE Pay ที่เปิดกระเป๋าเงินเรียบร้อย เพื่อใช้ในการรับเงินคืนและคูปองส่วนลด

7. ลูกค้าที่สมัครแอกเคานต์ไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รายการ