LINE PAY

เลือกช่องทางการใช้งาน

หากคุณมี Merchant ID แล้ว , กรุณาเข้าสู่ระบบ

 1. ขั้นตอนที่ 1
  สร้างบัญชี

  ระบุ Merchant ID ที่ต้องการใช้งาน

 2. ขั้นตอนที่ 2
  ระบุข้อมูลร้านค้า

  กรุณาใส่ข้อมูลร้านค้าและทำการส่งเอกสาร

 3. ขั้นตอนที่ 3
  ตรวจสอบการสมัคร

  เมื่อท่านส่งเอกสารการสมัครเรียบร้อยเเล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบการสมัครร้านค้าของท่าน

ช่องทางนี้เป็นการสมัครร้านค้า LINE Pay เท่านั้น !!!
หากท่านต้องการสมัครเพื่อเปิดช่องทางรับเงินจาก LINE Creator กรุณาสมัครกระเป๋าเงิน LINE Pay (ขั้นตอนการสมัคร)

สร้างบัญชีร้านค้าเท่านั้น

สร้างบัญชีร้านค้า

ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE

คุณสามารถรับข้อมูลผ่านข้อความใน LINE

หลังจากร้านค้าได้มีการเปิดการใช้งานเรียบร้อยเเล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าด้วยบัญชี LINE เพื่อจัดการร้านค้าของคุณ

กรุณารอสักครู่ , กำลังดำเนินการ