Go to the main menu Skip to content

APIs

การเชื่อม Rabbit LINE Pay กับห้างสรรพสินค้าออนไลน์

วิธีการใช้ Online API

คลิก ที่นี่ เพื่อดูเอกสาร API ก่อนหน้า

การเชื่อม Rabbit LINE Pay กับ ระบบ POS สำหรับร้านค้าออฟไลน์

  • การชำระเงินโดยใช้ My Code บน LINE app
วิธีการใช้ Offline API