Go to the main menu Skip to content

APIs

การเชื่อม Rabbit LINE Pay กับห้างสรรพสินค้าออนไลน์

  • การให้บริการ Rabbit LINE Pay เหมือนวิธีการในห้างสรรพสินค้า
  • การชำระเงินโดยใช้ ไอดี Rabbit LINE Pay (เช็คเอ้าท์)
วิธีการใช้ Online API

คลิก ที่นี่ เพื่อดูเอกสาร API ก่อนหน้า

การเชื่อม Rabbit LINE Pay กับ ระบบ POS สำหรับร้านค้าออฟไลน์

  • การชำระเงินโดยใช้ My Code บน LINE app
วิธีการใช้ Offline API